MALATYA'DA ZAM TARTIŞMASI

MALATYA'DA ZAM TARTIŞMASI


Malatya Fırıncılar Odası Başkanlığı ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği zam konusunda karşı karşıya geldi.
Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı, Malatya'da tırnaklı pide ve lavaş fiyatlarına zam iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Malatya'da ekmek zammı yetkisinin kendilerinde olduğunu ve zammı onaylamadıklarını belirterek şu açıklamayı yaptı;
"Fırıncı esnafımızın dikkatine,5362 sayılı kanunun 62. Maddesi geregince rayicler Esnaf ve sanatkarlar odaaları birliğince verilmektedir. En son pide ekmek rayici Birliğimiz yönetim kurulunun 31.12.2018 tarih ve 15 sayılı kararı ile 200 gr. Pide ekmek 1.25 TL olarak belirlenmiştir. Fırıncılar Odasının 170 gr. 1,50 TL gramaj ve fiyati geçersizdir. Denetimlerde cezai mueyyide ile karşı karşıya kalmamanız icin fırıncılar odasınca düzenlenen yasal olmayan tarife ve zammın kanunen uygulanmaması gerekmektedir. Mevzuat hükümleri doğrultusunda Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun yasal matbu evrakı (fiyat tarifesi), amblemi, ünvan ve soğuk damgası, Birliğimizin adı ve onayını taşıyan Esnaf ve Sanatkarlarca üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkinda Yönetmeliğe uygun şekilde yürütülmesi gerekmektedir.
Malatya Fırıncılar Odası," Ekmek pide ve lavaşa zam yetkisi tamamen bizde."
Malatya fırıncılar odası başkanlığı fiyat belirleme yetkisinin ilgili odalarda olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı;
Değerli üyelerimiz,Ticaret Bakanlığı'nın 7 Ağustos 2019 tarihli yazısı ve Türk Gıda Kodeksinin 2. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince Pide ekmeği kurul onayına tabi değildir. 5362 sayılı yasanın 62. Maddesindeki süreç Francalar ekmeğini ifade etmektedir. Esnaf Odasının denetimler ile ilgili dayatmaya çalıştığı söyleminde usulsüz bir eylem söz konusu değildir. Oluşabilecek her türlü olumsuzluğa Fırıncılar odası kefildir. Esnaf Oda Başkanlığı ekmek gramajını arttırmak yerine Fırıncı esnafını düşünerek Un, Maya, Yakıt gibi temel maliyetleri sürekli artış gösteren ana maddelere dur demelidir. Esnaf Odası Başkanlığının pide ekmeği ile ilgili rayiç almak gibi bir yetkisi yoktur, hiç bir zaman olmamıştır ve hiç bir zaman da olmayacaktır."